Klokkenluidersregeling

Frencken Group Limited hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid, dat is vastgelegd in ethische, morele en wettelijke richtlijnen. Een belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen worden nageleefd, is het bieden van een verantwoordings- en transparantiemechanisme waarmee individuen hun bezorgdheid over waargenomen misstanden op een verantwoorde en effectieve manier kunnen uiten.

Als onderdeel van het kader voor Corporate Governance heeft de Groep een klokkenluidersbeleid opgesteld dat ervoor zorgt dat werknemers de mogelijkheid hebben om hun vermoedens (van een onregelmatigheid of misstand) in vertrouwen te uiten en de zekerheid te bieden dat de partij die betrokken is bij het klokkenluiden zal worden beschermd tegen represailles, benadeling, intimidatie of een tuchtprocedure.

De Frencken Group hecht zeer veel waarde aan de eerlijkheid en oprechtheid in omgang en gedrag van haar medewerkers. Dit komt nog meer tot uiting in een degelijke klokkenluidersregeling. Benadrukt moet worden dat dit beleid bedoeld is om personen te helpen die een vermoeden hebben van een onregelmatigheid of mistand. Het is niet bedoeld om financiële of zakelijke beslissingen van de Groep in twijfel te trekken, noch mag het worden gebruikt om ongenoegen te uiten of als een platform om een leidinggevende in een kwaad daglicht te stellen voor persoonlijk gewin.

Het klokkenluidersbeleid van de Groep is van toepassing op alle medewerkers van de Groep, evenals op leveranciers, klanten, gedetacheerden, agenten en consultants die zaken doen met de Groep.

Kader voor het klokkenluidersbeleid

 1. Kader voor het klokkenluidersbeleid
  Alle medewerkers moeten geïnformeerd worden over welk gedrag van hen verwacht wordt. Werknemers worden van tevoren gewaarschuwd dat de Groep eerlijkheid, integriteit en hoge moraal en ethiek verwacht van al haar werknemers. Verwachtingen van gepast gedrag worden als volgt gecommuniceerd:

  • Alle leidinggevenden moeten een “gedragsverklaring” ondertekenen bij aanvang van hun dienstverband
  • De regels rondom de werkplek worden ook uiteengezet in het Huishoudelijk Reglement dat aan elke werknemer wordt verstrekt.

   

 2. Zorg voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beoordeling
  Het communicatiekanaal voor de klokkenluidersgebeurtenis is gescheiden van het management van Frencken Group om te zorgen voor onafhankelijke en interne controles.

   

 3. Alle medewerkers worden geinformeerd over de wijze van communiceren omtrent de klokkenluidersregeling
  Alle klokkenluidersmeldingen zullen vertrouwelijk worden gericht aan de voorzitter van het auditcomité, die een onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur zal zijn en niet betrokken is bij het bestuur van de Groep.

Rapportage- en communicatiekanaal

Frencken Group heeft een klokkenluiderskanaal gecreëerd voor al haar medewerkers, evenals voor leveranciers, klanten, gedetacheerden, agenten en consultants die zaken doen met de Groep.

 

Indien de werknemer een redelijk vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie van zijn werkgever heeft, kan hij/zij deze melden door rechtstreeks een e-mail te sturen naar de voorzitter van het auditcomité op het volgende e-mailadres: audit.chair@frenckengroup.com

 

Alle geuite vermoedens zullen onafhankelijk worden beoordeeld door de voorzitter van het auditcomité. Elke persoon die een klokkenluidersmelding doet, behoudt zijn / haar anonimiteit, tenzij hij / zij daar van af ziet.

50+

Countries Served

3,700

Employees

SGX

Public Corporation

What Can We Help You With?

We are your one-stop solution for integrated technology.

Request information now.

50+

Landen die worden bediend

3.700

Medewerkers

SGX

Public Corporation

Waar Kunnen We Je Mee Helpen?

Wij zijn uw one-stop-adres voor geïntegreerde technologische oplossingen.

Vraag nu informatie aan.

50+

服务的国家

3.700

雇员

新交所

公共企业

我们能为您提供什么帮助?

我们您提供集成技术的一站式解决方案。

立即请求更多资讯。